Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Två enkla steg löser donationsproblematiken

Det pågår en diskussion om donerad bröstmjölk på nätet och i media. En facebookgrupp som förmedlar kontakt mellan privata donatorer och bröstmjölksbehövande har ifrågasatts och vården är kritisk till att privatpersoner administrerar bröstmjölksdonation på detta sätt.

– Bra! Då kanske beslutsfattare inom vården får anledning att fundera på hur vården själv kan bli bättre på att erbjuda bättre former för bröstmjölksdonation!

Jag tar inte ställning för eller emot privata initiativ för bröstmjölksdonation. Detta måste var och en avgöra efter sina förutsättningar och övertygelser.

Det finns flera risker med att ta emot okontrollerad bröstmjölk. Både när det gäller själva donatorn (livsstil, läkemedel, sjukdomar mm) och hanteringen av mjölken (vid pumpning, frakt, förvaring, mm). Vid privat donation bör det finnas en öppen kommunikation kring detta och inga pengar ska vara inblandade.

Men jag vågar påstå att de som donerar och tar emot bröstmjölk i den ovan nämnda svenska facebookgruppen är väl medvetna om detta. Dessa donatorer är ofta redan kontrollerade då de tidigare donerat till sjukhusen men nu passerat tremånadersgränsen. Och de som tar emot har ofta höga och specifika krav på hälsa och renlighet hos donatorn. Det går dessutom att pastörisera mjölken för extra säkerhet.

Bröstmjölksdonation (få och ge) måste få vara ett personligt val. Och så länge vården inte erbjuder tjänsten kommer det att finnas privata initiativ som gör det istället.

Donationsreglerna, så som de ser ut idag, fungerar inte. Och när vården inte direkt underlättar för donation hittar folk istället på egna lösningar på problemet.

Det är hög tid för en översyn och en uppdatering av regler och rutiner kring mjölkdonation. Det finns uppenbarligen ett behov och en vilja att både få, och att dela med sig av, bröstmjölk.

Förslag på åtgärd:

Nr 1. Avskaffa tremånadersregeln!

Tidsperioden då man får lov att donera bröstmjölk är för kort. Tremånadersregeln är utdaterad och meningslös med dagens möjligheter att testa, kontrollera och berika bröstmjölk. Mängden donerad bröstmjölk skulle utan tvekan öka om den här inaktuella regeln togs bort.

Nr 2. Gör det enklare att donera bröstmjölk.

Öka lagringskapaciteten på mjölkbankerna och samordna dem. Idag finns det alldeles för få ställen som tar emot bröstmjölk (28 stycken), samtidigt som de har en allt för liten lagringskapacitet.

 

Varför är det så viktigt med donerad bröstmjölk?

För tidigt födda barn är ofta beroende av donerad bröstmjölk. Samtidigt råder det en ständig brist i mjölkbankerna. Helt i onödan. Målet är att alla för tidigt födda ska få donerad bröstmjölk upp till minst vecka 34, men ofta får man börja med ersättning redan från vecka 32. Men inte bara för tidigt födda barn mår bra av bröstmjölk. Mag- och tarmproblematik, förstoppning med mera är en vanlig följd av ersättningsprodukterna, detta är allmänt känt.

Och, precis som det är upp till var och en om man väljer att flaskmata, är det också ett personligt val att föredra bröstmjölk (egen eller donerad) före ersättning vid behov av tillmatning. Det är inga konstigheter.

Enligt WHO är amning det bästa för barnet (nr 1). Därefter kommer mammans egen utpumpade mjölk, med till exempel kopp eller tillmatningsset (nr 2). Efter det kommer alternativet donerad bröstmjölk (nr 3). I sista hand rekommenderas bröstmjölksersättning (nr 4). Läs mer om detta i exempelvis Global strategy for infant and young child feeding.

Tyvärr får man bara lämna bröstmjölk upp till tre månader på många håll i Sverige. Vilket är precis då amningen äntligen börjar fungera smidigare för många, vardagen flyter på och man i praktiken har större möjlighet att dela med sig av sin mjölk.

Det råder en spridd missuppfattning om att bröstmjölken efter tre månader inte skulle innehålla lika mycket näringsämnen, eller till och med bli blaskig och otjänlig med tiden. Men sanningen är att den mogna mjölkens sammansättning inte förändras nämnvärt över tid, fetthalten ökar lite grann.

Konsekvenserna av att Svenska mjölkbanker har för liten lagringskapacitet, och att man på många håll fortfarande håller fast vid den här utdaterade tremånadersregeln blir att vi får färre donatorer, en ständig (helt onödig!) brist på bröstmjölk i mjölkbankerna, och en minskad självtillit hos de mammor som på felaktiga grunder får höra att deras mjölk inte duger efter tre månader.

Det är hög tid att uppdatera rutinerna kring bröstmjölksdonation!

Läs mer om bröstmjölksdonation här.

.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

Bra tag

Anatomi

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Dåliga amningsråd

https://sagogrynet.wordpress.com/om-amning/

.

.

.

.

Annonser

Härom dagen uppmärksammade media frågan om palmolja med cancerframkallande ämnen i bröstmjölksersättningar, vilket har förvirrat och oroat många föräldrar.

Jag vill därför påpeka att Livsmedelsverket INTE avråder från att använda bröstmjölksersättning när det behövs.

Kan jag fortsätta ge mitt barn modersmjölksersättning?

Ja, vi avråder inte från att använda modersmjölksersättning till spädbarn även om den innehåller palmolja. Halterna är höga men inte alarmerande och det finns fortfarande en marginal kvar till de nivåer där man sett att dessa ämnen kan orsaka cancer i djurförsök.

[…]

Vi avråder helt från att tillverka egen ersättning eftersom det är mycket svårt att få rätt proportioner av näringsämnen. Fel proportioner kan skada barnets njurar eller göra att barnet inte växer som det ska.

Läs mer här:

Ursprunglig text i Livsmedelsverket, från 2016

Artikel om detta i Svd, mars 2017

Livsmedelsverket avråder INTE från bröstmjölksersättning, (2016)

Livsmedelsverket uppdaterar och förtydligar, mars 2017

.

Semper barnmat om varför det finns palmolja i bröstmjölksersättningar:

Innehåller BabySemp palmolja?
Vi minskade andelen palmolja i vår modersmjölksersättning till 18 procent år 2014 .

[…] I nuläget kan vi inte ta bort palmoljan ur BabySemp eftersom modersmjölksersättningen behöver efterlikna bröstmjölkens fettsyrasammansättning. Av den anledningen har alla företag som säljer modersmjölksersättning palmolja som ingrediens.

Uppdaterat 5 maj:

Den 5 maj skriver Livsmedelsverket att det kan bildas 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar när vegetabiliska oljor, framför allt palmolja, renas vid hög temperatur. Och att livsmedelsverket därför har undersökt halterna i några livsmedel som innehåller oljor på den svenska marknaden. I undersökningen ingick ett urval bröstmjölksersättning, tillskottsnäring, välling, gröt, margarin och vegetabiliska oljor.

Även om vår bedömning är att den mängd vi får i oss av dessa ämnen inte utgör någon stor risk för hälsan behöver vi ändå minska mängden vi utsätts för. Vi vill ha större säkerhetsmarginaler och därför måste företagen jobba för att sänka halterna, säger Petra Bergkvist, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

De ämnen som analyserats är 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar. De finns i ganska många livsmedel. Högst halter har hittats i produkter med palmolja men de bildas även i andra vegetabiliska oljor. Dessa ämnen hittas bland annat i produkter som kakor och bakverk eftersom de ofta innehåller palmolja eller andra oljor, samt i margarin och bröstmjölksersättning.

Men Livsmedelsverket avråder INTE från att ge bröstmjölksersättning:

Modersmjölksersättning kan innehålla dessa ämnen. Spädbarn som bara äter modersmjölksersättning får därför i sig mycket i förhållande till sin kroppsvikt. För dem blir intaget av dessa ämnen därmed högre än för äldre barn och vuxna. Men eftersom barn äter ersättningen under så kort tid är det mycket liten risk att det ska påverka barnet. Därför avråder Livsmedelsverket inte från att ge barn modersmjölksersättning.

 

 

Läs mer om flaskmatning här

Allt om flaskmatning

Delamning, att kombinera bröst och flaska

Att amma eller inte amma?

.

.

.

.

.

.

Det råder en ständig brist på donerad bröstmjölk i Sverige. – Helt i onödan!

På hemsidan Bröstmjölk för livet kan man bland annat läsa:

Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn. Den är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus. Genom donerad bröstmjölk kan dessa barn redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång, få en så optimal näringstillförsel som möjligt. För de mycket för tidigt födda barnen finns ingen lämplig modersmjölksersättning och därför är dessa barn helt beroende av donerad bröstmjölk i början av livet.

De mycket för tidigt födda barnen behöver endast några milliliter bröstmjölk per måltid i början, så varje droppe som doneras gör skillnad! Du som har mer bröstmjölk än ditt eget barn behöver är mycket välkommen att donera överskottet. Är du intresserad av att donera bröstmjölk så hoppas vi att du hittar den information du behöver här. Ta alltid kontakt med din lokala bröstmjölksbank för information om vad som gäller just där.

I Sverige sker nästan all hantering av donerad bröstmjölk inom neonatalvården. I Sverige finns 28 mjölkbanker och Sverige är det land i Europa som har flest mjölkbanker.

Men tyvärr får man bara lämna bröstmjölk upp till tre månader på många håll i Sverige. (Vilket är precis då amningen äntligen börjar fungera smidigare för många, vardagen flyter på och man i praktiken har större möjlighet att dela med sig av sin mjölk. )

Det råder en spridd missuppfattning om att bröstmjölken efter tre månader inte skulle innehålla lika mycket näringsämnen, eller till och med bli blaskig och otjänlig med tiden. Men sanningen är att den mogna mjölkens sammansättning inte förändras nämnvärt över tid (fetthalten ökar bara lite grann).

Den råmjölk (kolostrum) som produceras den allra första tiden blandas successivt ut med den mogna mjölken och efter några veckor ammar barnet enbart mogen mjölk. Den här mogna mjölken förändras sedan väldigt lite, den ser i princip likadan ut under hela amningsperioden, så länge man ammar (såvida man inte blir gravid, då bröstmjölken anpassar sig efter det yngsta barnet).

Det är alltså i princip ingen näringsmässig skillnad på den mogna mjölk som doneras vid två månader efter förlossningen och den mjölk som doneras vid åtta månader efter förlossningen.

Bröstmjölken hos den som föder för tidigt innehåller en högre halt protein den första tiden, jämfört med den som föder ett fullgånget barn. Och eftersom det för tidigt födda barnet behöver den här bröstmjölken särskilt väl kan man idag näringstesta och näringsberika den donerade bröstmjölken så att den bättre passar det prematura barnet.

Anledningen till att man på 80-talet reglerade mjölkdonationen till enbart tre månader var rädslan för spridning av den hiv-smitta som då utbröt runt om i världen. Samt att man vid den tiden inte kände till alla de fördelar som bröstmjölk har, jämfört med modersmjölksersättningar, både för fullgångna och för underburna barn. Idag vet man bättre och det går bra att testa om de donerande mammorna om det skulle föreligga en oro för tillkommen blodsmitta.

Följande kan man läsa i nätverket Milknets* skrift, Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården i Sverige, version 2.0 2011-04-01:

Alla presumtiva givare screenas med blodprov avseende HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, hepatit B och hepatit C. Bröstmjölk från givare får inte användas förrän negativa resultat av dessa undersökningar är klara. Vid positivt utfall av någon av dessa analyser ska lokala rutiner finnas för ett snabbt omhändertagande och uppföljning för att undvika onödig oro hos kvinnan.

Om givare ska fortsätta lämna bröstmjölk längre tid än 3 månader från barnets födelse ska denna serologiska screening upprepas och mjölken får inte användas förrän de nya negativa svaren finns (13). Luesserologi har utförts på MVC och behöver inte upprepas.

Vilket i praktiken innebär att det inte finns några andra orsaker till tremånadersregeln än den eventuella smittorisken.

Docent Staffan Polberger, barnläkare på neonatalkliniken vid Skånes Universitetssjukhus och huvudansvarig för nätverket Milknet, bekräftar detta och säger att han inte ser några som helst skäl att hålla fast vid den här regeln i Sverige idag.

Konsekvenserna av att Sverige på många håll fortfarande håller fast vid den här utdaterade tremånadersregeln blir att vi får färre donatorer, en ständig brist på bröstmjölk i mjölkbankerna och en minskad självtillit hos de mammor som på felaktiga grunder får höra att deras mjölk inte duger efter tre månader.

Jag tycker att det är hög tid för en översyn och en uppdatering av reglerna kring mjölkdonation!

 

*Nätverket Milknets syfte är bland annat är att främja donation av bröstmjölk och skapa gemensamma riktlinjer för hanteringen och användandet av bröstmjölk på landets neonatalavdelningar.

.

Läs om Två steg som löser donationsproblematiken

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

Bra tag

Anatomi

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Dåliga amningsråd

https://sagogrynet.wordpress.com/om-amning/

.

Hudvänligt smink

Människovänligt smink? Ja, det finns!

Jag har en tanke om att det jag använder på min och barnens hud (salvor, krämer, oljor mm) ska vara ätbart och/eller innehålla så få ingredienser som möjligt.

Här är min lista på vad jag undviker i det längsta och varför.

När det gäller smink gör jag vissa undantag från den regeln. Jag vill inte gärna äta varken min foundation eller min mascara. Men jag kan ändå välja att använda de mest giftfria, hudvänliga, alternativen.

Redan när barnen var små tänkte jag mycket på vad de fick i sig genom att vara fysiskt nära mig, till exempel mitt ansikte (smink), och mina armhålor vid amning (deodorant). Ingen av oss använder hud- och hårprodukter med innehåll från lista ovan. Och när de är så stora att de eventuellt vill börja experimentera med smink kommer de att få använda de mest hudvänliga produkterna vi kan hitta.

När jag började tänka giftfritt och människovänligt fanns det inte mycket att välja på i sminkväg från svenska affärer och hemsidor. Det kliade och sved i huden på mig av det mineralsmink som fanns så jag fastnade aldrig för det då. Idag ser utbudet lyckligtvis helt annorlunda ut.

Jag har testat några olika människovänliga sminkprodukter och recenserar favoriterna här i bloggen.

Och som vanligt: vad som är människovänligt för mig är kanske allergiframkallande för någon annan så man måste alltid själv bilda sig en uppfattning om vilka ämnen man vill använda och vilka man vill undvika.

backtoearth

Back to Earth är ett svenskt företag med egen tillverkning i Dalarna. Back to Earth tillverkar mineralsmink som är fritt från onödiga tillsatser och nanopartiklar.

Jag tycker att det kan vara svårt att veta vilken färg man ska välja, exempelvis på sin foundation, och hos Back to Earth kan man köpa små provpåsar så att man kan testa färgerna innan man bestämmer sig. Provpåsarna är små, det är inte mycket i varje, men det räcker gott för att testa färger. Däremot är det möjligt att det inte är tillräckligt med en påse för att kunna testa ordentligt om huden reagerar på en foundation, om du är känslig så välj hellre två provpåsar.

Jag har testat Back to Earths mineralfoundation och blush (bild ovan). Dessa irriterar inte alls min hud och håller fint hela dagen. Det är lätt att borsta på mineralerna i ansiktet och jag tar lite i taget och fyller på för att hitta lagom och fin täckning / färg. BtE Blush har en fin pigmentering och bra hållbarhet. Det går även lätt att tvätta bort sminket med tex mandelolja.

 lilylolo

Det engelska märket Lily Lolo, finns i flera svenska webbshoppar.

Jag har bland annat testat Lily Lolos mineralfoundation med SPF 15. Detta är lätt att applicera, irriterar inte och huden blir matt och fin. Pudret täcker mer eller mindre beroende på hur många lager man lägger på.

Och kombopaletten Sculpt and Glow contour duo som är en bronzer och en highlighter i ett. Den ena färgen kan skapa konturer och ger färg och den andra ger ett ljusare skimmer. Både bronzern och highlightern är fint pigmenterade, lätta att applicera och har bra hållbarhet. Lily Lolos produkter innehåller ett fåtal ingredienser utan onödiga tillsatser.

nveyeco

Nvey Ecos flytande BB Cream och Compact powder från Turkos.se.

Här använder jag fingrarna för applicering av krämen och pudret ger allt en fin matt finish. Krämen är ett snabbare alternativ till mineralfoundation vilket man får jobba in i flera lager. Bara lite kräm behövs för ett fint och naturligt resultat. Krämen känns återfuktande och skön.

Det är lite fler ingredienser i en kräm än i mineralpuder, men Nvey Ecos krämer är ändå ett hudvänligt alternativ (INCI). Pudret känns som sammet och fungerar även fint att användas direkt, utan foundation/BB Cream under.

mascara

Ofta använder jag mascara som enda sminkning, och där har min favorit länge varit UNE Green pride. Nu har jag även testat Lily Lolos mascara och måste säga att den seglar upp som en bra konkurrent till UNE. Lätta att applicera, sitter bra hela dagen, och är lätta att tvätta bort med tex lite kokosolja.

Jag har använt Ecotools borstar i olika storlekar för att applicera det pudriga mineralsminket, de är mjuka och härliga.

Mineralfoundation har en lätt naturlig solskyddsfaktor och fungerar bra som det är, eller ovanpå en grund av exempelvis olja eller solkräm. Vill man ha mer täckning kan man även ha tex BB cream under.

Recensionsexen i texten kommer från Back to Earth, Lets face it och Turkos.

Testandet fortsätter och jag recenserar vidare efter hand.

.

-> Tidigare tester <-
Bland annat LäppbalsamSolskydd och Deodoranter mm

Gör det själv: Salvor och krämdeodorant, Sheafluffkräm

.

.

.

.

.

.

Nej tack, Rosa bandet!

Dags igen. Rosa månad och bröst överallt. Kul! Jag älskar bröst.
Bröst och amning.
Men jag tackar nej till Rosa bandet.
Varför? Jag känner att hela grejen med Bröstcancerfondens massiva marknadsföring (vilket jippo!) och deras medvetet undvikande av fakta inte funkar för mig. Det skaver.

Kort sammanfattning för oinvigda: Amning ger ett skydd mot bröstcancer. Ju längre man ammar desto mer ökar skyddet. Cancerfonden väljer att knappt informera om detta.

kanel

Alla ammar inte, men om man får veta att amning ger ett visst skydd mot cancer så har alla som vill och kan amma en chans att väga in detta i valet kring den egna amningslängden. – Våga berätta om det!

Viktigt: Utebliven amning ökar inte risken att drabbas.

Läs mer här:

Fakta om amning och bröstcancer

No more Rosa bandet för mig

Brevet, Hej Cancerfonden!

Brevet, Hej igen, Cancerfonden!

Vi vet att det är vår livsstil som har den största påverkan idag, eller hur? Vi känner till att vi inte ska äta socker och färdigmat, att vi ska undvika kemikalier och allt det där. Men Bröstcancerfonden väljer ändå en annan väg.

Bröstcancerfonden/Cancerfonden: Ni lägger enorma summor på marknadsföring och väljer att fokusera på försäljning av rosa kanelbullar, kändisbakböcker och diverse rosa plastprylar. (Ni väljer dessutom att samarbeta med företag som aktivt motarbetar amning.) Ni lägger enorma summor på forskning om läkemedel och behandlingar. De senare är såklart bra, men ert ekonomiska fokus ligger nästan uteslutande på de redan drabbade.

Varför inte även lyfta hur vi kan förebygga cancer? Vi kan inte helt förhindra det, men vi har möjlighet att påverka våra egna liv genom de val vi gör i vardagen.

Så, istället för kanelbullar, satsa de pengarna på att ge ALLA de kvinnor som VILL amma möjlighet att göra det! Ni har ju resurserna. Var är viljan?

Hur? Jag har ett konkret förslag, se till att Amningskurser för blivande föräldrar förblir gratis för alla i hela landet.

OBS: Amning skyddar inte mot alla former av bröstcancer. Mammografi ska självklart fortfarande genomföras enligt riktlinjer. Amning är inget hundraprocentigt skydd på något vis.

Läs mer:

Fakta om amning och bröstcancer

No more Rosa bandet för mig

Brevet, Hej Cancerfonden!

Brevet, Hej igen, Cancerfonden!

Okunskap om amning är ett samhällsproblem

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

Om amning:

Den allra första tiden, Hur gör man? Bra tag mm, Problemsökning vid amningsproblem, Amningshets och skuldkänslor, Stöd behövs både vid amning och flaskning, Respektera en vilja att helamma, Dåliga amningsråd, Nöjda barn, Och mycket mycket mer!

Mer om amning och bröstcancer:

Studie från USA 2016 

The Lancet, Victora et al jan 2016

Svensk studie från 2016 som visar samband mellan amning och en högre överlevnad efter bröstcancer.

.

.

Här är den senaste amningsstatistiken från Socialstyrelsen, baserad på barn födda 2014.

Andelen barn som enbart ammas minskar, medan de som ammar delvis ökar något.

Det är runt 1,6 procent färre som ammades helt vid en veckas ålder jämfört med året innan. Minskningen av helamning syns även när barnen är två och fyra månader gamla.

Amningsstatistiken visar på stora regionala skillnader. Vid till exempel fyra månaders ålder helammades 60,4 procent av barnen i Uppsala jämfört med 39,4 procent i Gävleborg.

Statistiken skulle kunna tolkas som att många föräldrar saknar stöd i amningsstarten och att färre och färre får den hjälp de behöver för att ta sig igenom den första tiden med helamningen i behåll.

Men siffrorna ökar något lite bland dem som har kommit igång med amningen. Statistiken visar att andelen mammor som enbart ammade när barnet var sex månader hade ökat från ca 11 till 14 procent mellan 2010 och 2011. Siffran steg ytterligare lite till 15,2 procent år 2013 och nu ligger den senaste siffran från år 2014 på 15,4 procent.

Betyder detta att många faktiskt vill amma, och gärna ammar vidare, bara man får hjälp att komma igång? 

Siffrorna ser ut såhär:

Vid en veckas ålder ammas 79,1 % helt och 16,4 % delvis. (jämför med 80,7% respektive 14,9% år 2013)

Vid 2 månaders ålder ammar 63,9 % helt och 20,9 % delvis. (65,8 % respektive 19,8 % 2013)

Vid 4 månaders ålder ammar 51,8 % helt och 22,4 % delvis. (53,0 % respektive 22,1 % 2013)

Vid 6 månaders ålder ammar 15,4 % helt, och 47,6 % delvis. (15,2 % respektive 48,0 % 2013)

Ingen nationell data presenteras för 1 års ålder på grund av kvalitetsbrister. (19,1% ammade delvis vid 1 års ålder 2013.)

Av de barn som föddes 2014 ammades alltså 95,5 % helt eller delvis vid en veckas ålder. Det kan tyckas vara en hög siffra men det är en låg siffra sett sedan mätstart. Och titta på skillnaden mellan helamning vid 4 och 6 månader.. Vad händer där? Trots att den globala rekommendationen är ”helamning i sex månader” så är det oerhört många som introducerar annat än bröstmjölk under perioden 4 – 6 månader. Varför? Jag tänker bland annat barnmatsindustrins påverkan på grund av stora vinstintressen.

 

Observera att uppgifter för nio och tolv månader inte alls presenteras på riksnivå år 2014 på grund av stora brister i uppgifterna, samt att data saknas från flera län. – Skärpning!

 

 

Hur länge man väljer att amma är helt och hållet upp till var och en. Vad passar dig och din familj bäst? Några dagar, några månader eller flera år? Ofta ger det sig med tiden, men amning handlar inte bara om anatomi och fysiologi, utan påverkas även av rådande samhällskultur och normer. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, det finns mycket som kan påverka en amningsrelation – i båda riktningarna.

Jag hoppas och önskar att alla som väljer amning får en positiv amningsupplevelse, hur kort eller lång tid de än väljer att amma. För en del är ingen amning alls det enda rätta. Rätt stöd och hjälp för alla, oavsett val, kan göra enormt stor skillnad för en mammas självkänsla och mående på både kort och lång sikt.

 

Jämför med förra årets amningsstatistik, baserat på barn födda 2013..

.

.

.

 

Amningshalsband

Dagens tips, Amningshalsband!

En del barn tvinnar mammans bröstvårta medan de ammar, syftet är bland annat att (omedvetet) stimulera utdrivningsreflexen. Tänk kattungen som trampar och masserar med fötterna när den diar, det är samma slags instinkt.

Vissa barn har en större drivkraft att pilla och plocka än andra barn, och det kan ta sig olika uttryck. Någon tvinnar mammas hår, någon pillar med kläderna, andra nyper mamma i skinnet och så vidare, men det är samma omedvetna handling. Min egen unge letade kvickt upp tvättlappen i min tröja och plockade med den under amningen.

Om man tycker att det är obehagligt när barnet plockar med bröstet, eller om man blir nypt i skinnet och så vidare, kan man förutom att försöka hålla de små naglarna korta även försöka avleda genom att erbjuda någonting annat att pilla med.

Till exempel ett halsband med en eller flera stora pärlor (väl fastsatta) om halsen i plockhöjd, eller en leksak att greja med. Ibland hjälper detta, men inte alltid.

Min fantastiskt händiga vän Yael tillverkar (bland annat) just sådana amningshalsband och beskriver plockandet fint på sin hemsida så här:

”Ett amningshalsband är toppen att ha när bebisen blivit lite äldre (från 2-3 månader) och börjar intressera sig för omvärlden. Då kan de små lätt bli distraherade och för att behålla fokus på amningen/flaskmatningen kan det hjälpa att ha ett halsband i rätt höjd för att pillas på och hålla i. Eftersom ammande barn nästan alltid vill trycka och klämma med den ”lediga” handen och att det oftast blir den andra bröstvårtan som råkar ut för det ibland hårdhänta pillandet är ett amningshalsband ett riktigt bra alternativ. Dessutom bidrar det till mer effektivt sugande (vilket vid amning även förbättrar mjölkproduktionen) då hand- och munmotorik hänger ihop, om barnet får gripa om något under amningen/flaskmatningen. Ett amningshalsband är också bra att ha när du bär ditt barn i sjal eller bärsele. Då har barnet något att pilla på och även bita på när de små tänderna är på gång och kliar.”

luktviol-amnhalsband

Handgjort amningshalsband, ekologiskt och giftfritt

Just nu får du 10% i butiken Handmade by Yael med koden SAGOGRYNET så testa gärna om detta knep fungerar för er!

Beskrivning av halsbandet ovan:

Virkat amningshalsband i dova pasteller (mörklila, ljuslila, ljusgrön, matt mörkgrön)  samt träpärlor i obehandlat trä. De virkade pärlorna är ca 20 mm i diameter och de i trä ca 10mm. Ekologiskt och giftfritt garn. Vackert och unikt både som vanligt halsband och som amningshalsband.
Längden på halsbandet kan regleras så att det kommer i rätt höjd. Du kan välja mellan ett virkat band eller ett blyfritt läderband. Du knyter det själv i den längd som passar dig. Halsbandet levereras i en liten tygpåse, handgjord av återbrukat tyg.

Läs mer här

.

.

.

.

.