Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Amningsveckan 2018

Nordiska amningsveckan infaller nu, vecka 42. I övriga världen firas amningsveckan varje år i augusti.

Årets tema är Amning – en grund för livet

WABA

 

A team effort is needed to make #breastfeeding work. This #WBW2018, let’s create a #WarmChain of support for #breastfeeding and lay the foundation for a healthier, more prosperous and sustainable future
Protecting, promoting and supporting #breastfeeding is crucial for the health of our planet and its people. Wherever you are, you can inform, anchor, engage and galvanise on breastfeeding as the #FoundationOfLife!
.
Kanske ordnar Amningshjälpens lokalgrupp något roligt event i din närhet? Tipsa gärna i kommentarsfältet nedan!
.
.
Annonser

Behöver barnet mer i magen? – Om att öka sin mjölkmängd och olika sätta att tillmata.

Om vårdpersonalen ordinerar ditt helammande barn tillägg, hör efter om det är okej att i första hand ge av din egen utpumpade bröstmjölk – och be om hjälp med att öka din mjölkbildning. Tillägg är inte lika med ersättning, även om det ofta tolkas så.

Läs på om amningens grunder, om taget, om hud mot hud, om tidiga signaler och om hormonerna som styr mjölkbildning och utdrivning – och ställ frågor!

Om vårdpersonalen hellre vill ge barnet bröstmjölksersättning, fråga varför, om det är medicinskt motiverat och om läget är akut eller om det finns tid för lite is i magen?

Att fundera på: Är detta en quick fix? Skulle det hjälpa om barnet istället ammade lite mer, lite oftare eller lite mer effektivt? Handlar det om ett faktiskt problem? Alltså: Har barnet en svag viktuppgång? Eller går barnet ner i vikt? Eller är det en upplevelse det handlar om? Alltså: Upplever du att barnet inte blir nöjt? Är barnet exempelvis lugnt vid bröstet men blir missnöjt när du tar loss det? Eller vill barnet amma extra mycket på kvällarna? Läs om svag viktuppgång här.

Kvällsoro eller en konstant närhetstörst är ett vanligt beteende för människobarn och har sällan någonting med mammans mjölkmängd att göra.

Ju oftare man ammar och mjölk lämnar brösten, desto mer mjölk bildas. Nybildningen av mjölk är som högst när trycket i alveolerna i brösten är som lägst, alltså när brösten töms. Hur ofta man behöver tömma sina bröst för att öka mjölkbildningen är individuellt, men om du upplever att du inte har tillräckligt mycket mjölk så behöver du antagligen tömma brösten oftare än vad du gör just nu.

Observera att uttrycket ”tömma brösten” bara är just ett uttryck. Man kan aldrig tömma brösten helt eftersom de fylls på kontinuerligt under amningen. Man kan alltså alltid få ut lite till.  

Öka mjölkmängden och därmed mängden mjölk i magen.

Snabbguide för att öka mjölkbildningen:

  • Se över barnets tag, det ska inte göra ont att amma! Och det är viktigt att se att det verkligen sker en mjölköverföring mellan bröstet och barnet.
  • Amma bekvämt så att oxytocinet kan flöda och driva ut mjölken.
  • Gör bröstkompressioner
  • Växla gärna bröst fram och tillbaka, alltså erbjud det andra bröstet när barnet är nöjd på ena sidan – hur många gånger du vill.
  • Amma oftare än vad ni gör nu eller eventuellt pumpa/handmjölka mellan amningarna om barnet inte vill/kan amma oftare.

 

3

Olika sätt att tillmata

Om det konstaterats att barnet ändå behöver tillmatas finns det, om du har en önskan att helamma, flera alternativ till nappflaskan.

Både utpumpad bröstmjölk och bröstmjölksersättning kan ges till barnet på flera olika sätt. För det ammande barnet finns det fördelar med att tillmatning i första hand sker vid bröstet, eftersom den då inte stör amningsteknik eller mjölkbildning – speciellt de första veckorna innan amningen är etablerad eller så länge man har något amningsproblem. Men om bröstet inte är tillgängligt finns det även alternativa tillmatningssätt.

Använd ett tillmatningsset för tillmatning vid bröstet

Ett tillmatningsset är ett hjälpmedel som låter barnet träna på sin amningsteknik och stimulerar brösten för ökad mjölkbildning samtidigt som barnet får i sig extra tillägg via en sondslang.

Sondslangen som sitter fäst på bröstet leder till en flaska med utpumpad bröstmjölk eller modersmjölksersättning. Man kan påverka flödet genom att vika slangen och stoppa flödet, om man vill att barnet ska jobba lite mer vid bröstet – eller så kan man öppna och låta mjölken flöda genom slangen när man vill att barnet ska få mer gensvar vid bröstet. Tekniken med ett tillmatningsset kan vara lite knepig att få till, men med lite hjälp och tålamod brukar det lösa sig. Om barnet inte tar bröstet och sondslangen samtidigt kan man pilla in slangen i barnets mungipa efter att barnet har tagit bröstet. Sikta då sondspetsen via mungipan mot gomtaket. Be gärna om hjälp första gången så att slangen hamnar rätt.

Barnet ammar alltså som vanligt vid bröstet – med den skillnaden att man nu kan ge mjölköverföringen en extra skjuts via sondslangen.

Ett tillmatningsset är ett bra hjälpmedel om man ger tillägg och vill undvika så kallad tuttförvirring, eller om man vill fasa ut ett tillägg och öka mjölkbildningen för att till exempel komma upp i helamning. Det kan också vara ett hjälpmedel för den icke födande föräldern som vill amma sitt barn. Rengör tillmatningssettet enligt tillverkarens anvisningar.

Läs även gärna detta inlägg om tillmatningsset hos Babybaby. Här finns flera bilder och en väldigt pedagogisk film om hur man får till det rent praktiskt. Se den!

Babybabybild

Klicka på bilden för att komma direkt till videon.

En tesked är ett lättillgängligt hjälpmedel för små mängder

Teskeden kan komma väl till pass om det alldeles nyfödda barnet behöver tillmatas med några droppar råmjölk för att få upp blodsockret en aning – men fungerar förmodligen sämre för det äldre barnet som behöver större mängder mjölk.

Fingermatning med sondslang

Fingermatning kan vara ett sätt att stimulera barnets sugreflexer, till exempel efter koppmatning eller före amning – beroende på förutsättningarna.

För att fingermata håller eller fäster man exempelvis en tunn sondslang på sitt rentvättande pek- eller långfinger. Håll barnet halvsittande, ansikte mot ansikte. Låt barnet ta fingret och suga in det i munnen med den mjuka fingerblomman uppåt. Sondslangen går till en behållare eller medicinspruta med mjölk. Vid fingermatning är det precis som vid flaskmatning viktigt att barnet får söka, roota och ta fingret i sin egen takt. Stoppa inte in fingret i barnets mun utan att först röra vid läpparna och vänta på att barnet visar att det är redo. Var även uppmärksam på när barnet behöver ta paus. Det naturliga flödet i bröstet är inte konstant på det vis som flödet genom sondslangen är.

Målet med fingermatningen kan vara att komma igång med sugandet för att snart kunna övergå till amning med sond vid bröstet och så småningom till enbart amning.

Koppmatning är ett bra alternativ till nappflaskan

Koppmatning är ett vanligt och ofta lättillgängligt alternativ till flaskan den första tiden och används då det ammande barnet av någon anledning inte kan tillmatas vid bröstet. Vanligtvis avses en liten medicinkopp eller en drickskål men det går även bra att använda till exempel en liten kaffekopp.

Koppmatning kräver tålamod och en viss teknik, men är lätt att lära sig. Håll barnet sittande i ett upprätt läge och placera koppen mot underläppen så att barnet själv kan lapa i sig mjölken. Häll aldrig ner mjölk i barnets mun! När barnet lapar i sig av mjölken använder det sig av samma muskler som vid amningen, vilket sägs minska risken för att amningstekniken störs. Av denna anledning passar koppmatning mindre bra om barnet har begränsad rörlighet i tungan, till exempel på grund av kort tungband. Om barnet inte själv kan lapa i sig mjölken rekommenderas en annan tillmatningsmetod.

Precis som vid annan tillmatning gäller det att vara lyhörd för barnets signaler och att ta många pauser. Håll kvar koppen nära barnets underläpp medan barnet tar paus. Det är barnet som ska bestämma takten vid tillmatning.

Barnet kommer att vilja använda sin händer och det ser ut som att det viftar eller försöker greppa om koppen. Det är en medfödd instinkt att använda sina händer vid bröstet och detta är mycket användbart för barnet vid amning, men vid koppmatning kan det leda till en del slabb. Att ha en handduk redo kan vara till hjälp här. För den som vill undvika mjölkförlust finns det en koppvariant som ser ut som en tub, eller smal flaska, med en mjuk öppning i ena änden. Detta minskar risken att all mjölk slås ut i handduken under matning. En sådan SoftCup kan även användas för barn med sugsvårigheter.

Koppmatning kan vid behov användas när som helst under amningsperioden. Att barnet behöver större mängder mjölk är inte ett argument för att i stället använda nappflaska – det går att dela upp mängden och fylla på koppen hur många gånger som helst.

Om ni behöver koppmata på BB så be om att få koppmata själva medan sköterskan visar er hur ni ska göra med hjälp av en docka vid sidan om. Om vårdpersonalen koppmatar barnet riskerar självtilliten hos föräldrarna att sjunka.

Tänk även på att barnet har ett medfött sugbehov som inte blir tillgodosett vid koppmatning. Låt barnet eftersuga på bröstet för att stimulera mjölkbildningen, eller på ett finger eller en napp, hud mot hud, efter koppmatning. Själva sugandet är bland annat bra för matsmältningen, ger lugn och lindrar smärta.

.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

När det gör ont att amma

Mjölkstas

Mjölkstockning

Amningsnapp

Bra tag

White spots

Anatomi – så funkar det!

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Dåliga amningsråd

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

En fråga om rätt till självbestämmande!

Alla kan inte amma

Amning kan vara asjobbig

Okunskap om amning är ett samhällsproblem

Allt om amning

Läs mer i min bok Amning i nöd och lust!

omslag

.

.

.

.

.

.

.

Här är den senaste amningsstatistiken från Socialstyrelsen, baserad på barn födda 2016.

Andelen barn som helammar minskar, medan de som ammar delvis ökar något.

  • Det var runt 1,6 procent färre som helammade vid en veckas ålder jämfört med året innan.
  • Siffrorna för helamning när barnen är två och fyra månader gamla minskar jämfört med föregående år.
  • Helamningen vid sex månader minskar något igen. Men andelen barn som får bröstmjölk (helammade plus delammande barn) ökar lite. Från 63,2 procent 2015 till 64 procent 2016.
  • Något fler väljer att delamma sin ettåring, än vad vi sett under de senaste tio åren.

Statistiken skulle kunna tolkas som att många föräldrar fortfarande saknar stöd i amningsstarten. Det behövs mer stöd och hjälp för att ta sig igenom den första tiden med helamningen i behåll.

Statistiken visar att andelen mammor som helammade när barnet var sex månader nu minskar igen. Siffrorna hade ökat från ca 11 till 14 procent mellan 2010 och 2011. Siffran steg ytterligare till 15,2 procent år 2013 och år 2014 låg den på 15,4 procent. Förra året gick det ner till 14,6 procent och nu, 2016, är det nere på 13,7 procent.

Vi ser att siffrorna ökat lite när det kommer till delammade ettåringar. Från cirka 19 procent år 2013 och 24 procent år 2015, ligger nu siffran på 26 procent år 2016.

Amningsstatistiken visar på stora regionala skillnader. Vid till exempel sex månaders ålder fick 69 procent av barnen på Gotland bröstmjölk i någon form (hel- plus delammade) jämfört med 57 procent i Gävleborg.

Det skulle vara oerhört intressant om vården förväntades utvärdera sig själv i samband med dessa rapporter. Och offentligt redovisa vad man själv tror är anledningen till att man ligger så lågt respektive varför man ligger högre i statistiken i sin region. Och vad man har för plan framåt. Särskilt de regioner som ligger i botten år efter år…

2018-9-2-soc-statistik

Länk till Socialstyrelsens faktablad

Siffrorna ser ut såhär:

Vid en veckas ålder ammas 76,2 % helt och 18,8 % delvis. (jämför med 79,1 % respektive 16,4 % år 2014 och 77,8 % respektive 17,4 % år 2015.)

Vid 2 månaders ålder ammar 62,9  % helt och 21,5 % delvis. (63,9 % respektive 20,9 % år 2014 och 63,6 % respektive 21,0 % år 2015.)

Vid 4 månaders ålder ammar 50,7 % helt och 23,4 % delvis. (51,8 % respektive 22,4 % år 2014 och 51,2 % respektive 23,0 % år 2015. )

Vid 6 månaders ålder ammar 13,7 % helt, och 50,3 % delvis. (15,4 % respektive 47,6 % år 2014 och 14,6 % respektive 48,6 % år 2015.)

43,6 % ammar delvis vid 9 månaders ålder. (Jämför med 40,5 % år 2015.)

26,2 % ammar delvis vid 1 års ålder (19,1% år 2013 och 24,0 % 2015).

 

Betyder detta att många faktiskt vill amma, och gärna ammar vidare, bara man får hjälp att komma igång? 

 

Av de barn som föddes 2016 ammades alltså 95 % helt eller delvis vid en veckas ålder. Det kan tyckas vara en hög siffra men det är en låg siffra sett sedan mätstart.

Och titta på skillnaden mellan helamning vid 4 och 6 månader.. Vad händer där? Siffrorna sjunker snabbt från 50,7 procent till 13,7 procent. Trots att den globala rekommendationen är ”helamning i sex månader”, eftersom det innebär stora hälsofördelar för både barnet och mamman, så är det oerhört många som introducerar annat än bröstmjölk under perioden 4 – 6 månader. Varför? Jag tänker bland annat barnmatsindustrins påverkan på grund av stora vinstintressen och bristande stöd/kunskap inom vården vid amningsproblematik. Vad tänker du?

Jämför med förra årets amningsstatistik, baserat på barn födda 2015.

 

Hur länge man väljer att amma är helt och hållet upp till var och en. Vad passar dig och din familj bäst? Några dagar, några månader eller flera år? Ofta ger det sig med tiden, men amning handlar inte bara om anatomi och fysiologi, utan påverkas även av rådande samhällskultur och normer. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, det finns mycket som kan påverka en amningsrelation – i båda riktningarna.

Jag hoppas och önskar att alla som väljer amning får en positiv amningsupplevelse, hur kort eller lång tid de än väljer att amma. För en del är ingen amning alls det enda rätta. Rätt stöd och hjälp för alla, oavsett val, kan göra enormt stor skillnad för en mammas självkänsla och mående på både kort och lång sikt.

.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

När det gör ont att amma

Mjölkstas

Mjölkstockning

Amningsnapp

Bra tag

White spots

Anatomi – så funkar det!

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Dåliga amningsråd

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

En fråga om rätt till självbestämmande!

Alla kan inte amma

Amning kan vara asjobbig

Okunskap om amning är ett samhällsproblem

Allt om amning

Läs mer i min bok Amning i nöd och lust!

omslag

.

.

.

.

.

Amningsnappen fungerar som ett symptomfix. Den kompenserar inte för orsaken bakom ditt problem (ofta taget eller amningspositionen) utan fungerar bara som ett plåster på den ömma bröstvårtan. Den kan dessutom ställa till med mer problem i längden.

En amningsnapp är ett tillfälligt hjälpmedel som i de flesta fall bör fasas ut så fort som möjligt. Men som med allt annat, det finns alltid undantag. Amma hellre med amningsnapp om det är det enda som fungerar för er, till exempel på grund av smärta, än att inte amma alls. Om du väljer att amma med amningsnapp behöver du känna till riskerna och kompensera för dem.

Studier visar att användning av amningsnapp ofta leder till minskad mjölkmängd och kortare amningsperiod. Bröstet stimuleras inte lika effektivt och utdrivningsreflexen kan hämmas vilket ofta kan leda till mjölkstockning. Amningsnappen kan även dölja underliggande grundproblem och leda till nya.

En amningsnapp är inte en lösning på mjölkstas, sugblåsor eller såriga bröstvårtor. Men vid blödande sår och stark smärta kan den lindra i det akuta läget.

En amningsnapp är inte en lösning på ett amningsproblem, det är ett symptomfix.

Tänk på att orsaken bakom anledningen till att ni började med amningsnapp sällan försvinner av sig självt. Se till att få hjälp med grundproblemet!

Om amningen är smärtsam kan det bero på flera saker. Här är ett inlägg som handlar om just detta. Det finns även ett gäng länkar som kanske kan vara till hjälp i slutet av den här texten.

Användning:

Det är viktigt att nappen är i rätt storlek och att den sitter på ordentligt. Nappen ska nästan vändas ut och in och bröstvårtan ska sugas in i amningsnappen så att den fyller så mycket som möjligt av platsknoppen. Fukta gärna insidan med vatten eller bröstmjölk. Var uppmärksam på att barnet får ett stort och bra tag om nappen och att barnet verkligen får i sig mjölk. Det är även viktigt att rengöra nappen ordentligt. Skölj den i kallt vatten direkt efter användning så blir det lättare att diska den sedan.

Håll koll på kiss och bajs och lyssna efter sväljningar vid amning för att vara säker på att det sker en mjölköverföring. Pumpa gärna efter amning om barnet har svårt att amma effektivt med nappen på.

Det är vanligt att barnet suger i sig och sväljer luft när det ammar med amningsnapp. Det är inte farligt och det hjälper ofta att bära barnet upprätt efter amning för rapning.

När kan amningsnappen vara ett bra hjälpmedel?

En amningsnapp kan ibland vara till hjälp vid platta eller indragna bröstvårtor. Ibland kan det i en kort period även hjälpa barn med sugsvårigheter, hos exempelvis för tidigt födda barn, för att stimulera sugreflexen inuti munnen.

Även barn som blivit vana vid nappflaska kan i övergången till bröstet en period amma med amningsnapp som ett steg i att öva sig att amma direkt från bröstet.

 

carlosbebis

Fasa ut amningsnappen:

Om du får en amningsnapp i handen vid vårdbesök ska du alltid kräva en utfasningsplan i den andra.  Det är inte alltid helt enkelt att bli av med en amningsnapp när man väl har börjat med den. Dels på grund av att barnet kan vänja sig vid känslan av nappen vid amning och kanske vägrar att amma utan den. Dels på grund av den psykologiska aspekten då det är lätt att bli beroende av utomstående hjälpmedel och tro att man inte klarar av att amma utan dem. Medan det för andra kan vara hur enkelt som helst att bara plocka bort den.

Att fasa ut amningsnappen kan alltså ibland kräva stort tålamod och envishet. För en del fungerar det bäst att börja med att plocka bort amningsnappen mitt i en amning då flödet är igång ordentligt. Ibland får man sätta tillbaka den och försöka igen lite senare. Men ge inte upp, testa på nytt och igen och igen. För andra fungerar det bättre att börja med att ta bort amningsnappen under vissa gynnsamma tider på dygnet, till exempel nattetid. Det gäller att prova sig fram och hitta sitt sätt. Men ta det lugnt, stressa inte på barnet. Tag gärna hjälp av en amningsvägledare för stöd och pepp i utfasningsperioden.

Acceptera inte en amningsnapp som enda lösningen på ett amningsproblem.

Om du är amningsrådgivare: tänk som alltid individ vs befolkningsnivå vid rådgivning. Rekommendera inte amningsnappen på befolkningsnivå som enskild lösning på grund av ovan nämnda punkter. Men på individnivå, när personen väl har vetskap och kunskap om riskerna och kompenserar för dem genom att till exempel amma betydligt oftare eller pumpa efter amning, kan amningsnappen vara räddningen i en period. Självklart med stöd och en plan för utfasning när det är dags.

.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

När det gör ont att amma

Mjölkstas

Mjölkstockning

Bra tag

White spots

Anatomi – så funkar det!

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Dåliga amningsråd

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

Alla kan inte amma

Amning kan vara asjobbig

Allt om amning

Läs mer i min bok Amning i nöd och lust!

omslag

.

.

.

.

.

.

.

Du har bloggat och skrivit om amning i snart tio år. Du håller kurser, du föreläser och utbildar, och du har nu skrivit en hel bok om amning. Vad är det som driver dig?

– Hmm… Jag har ställt mig den frågan själv och har kommit fram till att det nog bland annat bottnar i min starka önskan om rätten till självbestämmande.

Jag ville amma men fick inte hjälp med amningen med mitt första barn. Att inte få hjälp när man behöver det, att inte bli tagen på allvar av vården och att få ens uttryckliga önskan bortviftad som en irriterande fluga med motiveringen att ”det går lika bra med ersättning”, var för mig djupt sårande och väckte en vrede och en kämpaglöd i mig.

Jag anser att amning eller inte amning är, eller borde vara, helt upp till var och en.

Men i ett samhälle där man inte anser att amning är särskilt viktigt, och tycker att man lika gärna kan ge ersättning oavsett vad kvinnan vill, satsas inga pengar på utbildning inom amning eller amningsvänlig utveckling av vårdrutiner. Man ger inga anslag till sina amningsforskare, inga pengar till förberedande amningskurser för föräldrar, och ingen vidareutbildning för vårdpersonal. Det finns inget nationellt amningscentrum, amningsmottagningar läggs ner, och den djupare kunskapen om amning rinner bit för bit ut i sanden.

När en person med en önskan att amma inte har grundläggande kunskaper om amning, och när vården inte har tillräckliga kunskaper att hjälpa till om amningen blir svår, har personen liten eller ingen chans att få amningen att fungera om svårigheter uppstår. Då blir hen tvungen att ge sitt barn ersättning trots sin vilja att helamma. Och då har hen, på grund av utebliven eller felaktig vård, blivit fråntagen rätten att amma.

Utan amningskunskap riskerar du att bli fråntagen rätten att själv bestämma om du vill amma eller inte.

När man däremot har grundläggande kunskaper om amning, om hur amning fungerar, och om hur man får amningen att fungera, ges den ammande en helt ny position, en större möjlighet att kräva rätt hjälp och att ta egna beslut om man vill amma eller inte.

Det handlar då inte längre om ”Ifall amningen fungerar eller inte”, som om det vore ett lotteri, det handlar istället om ”Ifall jag vill fortsätta att amma eller inte, efter att jag har fått det att fungera”.

Man har valet i sina egna händer, det ligger inte i vårdens, tillfälligheternas eller ödets händer.

Jag brinner för att den som vill amma ska få den hjälp hen behöver för att få det att fungera så bra som möjligt. Jag brinner för att det ska finnas lättillgänglig information om amning både för den som vill amma och för den som vill stötta en ammande. (Ibland fungerar det inte så bra som man önskat trots hjälp, stöd och kunskap, omständigheter rår man inte alltid på, men då vet man åtminstone att alla har gjort sitt bästa.)

Så ja, det är nog helt enkelt kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa, rätten att bestämma över sina egna bröst, som driver mig att fortsätta att folkbilda och kämpa vidare för att sprida amningskunskap på olika sätt, år efter år.

.

.

.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om:

När det gör ont att amma

Mjölkstas

Mjölkstockning

Amningsnapp

Bra tag

White spots

Anatomi – så funkar det!

Mjölkens sammansättning

Amning efter förlossningen

Den allra första tiden

Tidiga signaler

Tillmatning – olika metoder

Problemsökning vid svårigheter

Nöjda barn

När ett barn amningsstrejkar

Kort tungband

Svag viktuppgång och aktiv amning

Att öka mjölkmängden

Dåliga amningsråd

Bröstmjölkens hälsofördelar

Amning, inte bara en kvinnofråga

En fråga om rätt till självbestämmande!

Alla kan inte amma

Amning kan vara asjobbig

Okunskap om amning är ett samhällsproblem

Allt om amning

 

Läs allt du vill veta om amning i min bok Amning i nöd och lust!

omslag

.

.

.

.

.

.

Har du en önskan att amma? Då är Amning i nöd och lust en bok för dig!

Amningsstarten betyder mycket för amningen, men amningen fungerar inte alltid av sig själv. Att förbereda sig genom att läsa på om amning under graviditeten gör stor skillnad!

I min bok Amning i nöd och lust finns all information du behöver för en bra amningsstart!

bokenihand

I boken finns allt om grunderna för amning, både teoretiskt och praktiskt. Steg för steg går den igenom amning de första dagarna, amningen de första veckorna, amningen de första månaderna, samt långtidsamning. I varje kapitel finns info om vanliga (och mindre vanliga) saker som kan hända, och svar på frågor som kan uppstå, under amningens gång.

Boken passar därför även den som redan har fått barn och som upplever svårigheter i amningen, eller bara vill få stöd eller vill få amningen att flyta på lite bättre.

I hjälpavsnitten fördjupar sig boken i några av de vanligaste amningsfrågorna och möjliga lösningar med praktiska exempel på amningsrådgivning. Här finns också info om bland annat tungband, hög gom, white spots, blockerad mjölkgång, D-mer, inverterade bröstvårtor, hypoplasi, blockamning, mastit, svamp, sår, flaskmatning, delamning, delad amning/korsamning, svag viktuppgång, barn som skriker vid bröstet, amningsaversion, barn som biter, amningsvägran, smärtsam amning, tvillingamning, för tidigt födda barn, att donera bröstmjölk, napp, amningsnapp, förlossningsdepression, amningspositioner, handgrepp, amningsobservation, nattamning, amningsnormer, jämställt föräldraskap, kiss och bajs, klusteramning, att fasa ut tillmatning, att öka mjölkmängden, om att komma tillbaka till helamning, om amningsavslut, om matintro och mycket mycket mer.

Boken innehåller även delar som talar direkt till amningsrådgivaren, eller den som vill hjälpa den ammande, med praktiska tips och övningar för fördjupning och stöd.

Sammantaget tar boken ett helhetsgrepp om amning, för att fungera som ett stöd både för dig som vill kunna hjälpa dig själv och för dig som vill hjälpa andra.

flitigalisa

Tipsa hemskt gärna någon du tror skulle vara intresserad av en riktigt bra bok om amning, någon som vill amma eller någon som vill stötta en ammande. Eller ge bort boken i present till någon som behöver!

Amning i nöd och lust finns att köpa hos till exempel Bokus , Adlibris , Kokobello och Amningshjälpen.

Det går också bra att beställa ett signerat ex genom att swisha 250 kr (för bok inkl postens avgifter) till nummer 0706 162219. Ange ditt namn och adress som meddelande, så skickar jag boken till dig.  ❤

.

Läs mer:

En bok om amning på gång…

Snart släpps boken..

Släppfest i Lund

Så beställer du boken

.

.

Att beställa boken!

Hurra!

Nu går det att beställa min bok Amning i nöd och lust, på Bokus, Adlibris, Kokobello och hos Amningshjälpen!

adlibris bokus

Klicka på någon av bilderna för att beställa.

Ahbutik kokobello

Klicka på någon av bilderna för att beställa.

 

För att beställa en signerad bok: Swisha 250 kr (för bok och postens avgifter) till nummer 0706 162219. Ange ditt namn och adress som meddelande, så skickar jag boken till dig! Tack! ❤

.

.

Läs mer:

Allt du vill veta om amning!

Så beställer du boken

Släppfest i Lund

Snart släpps boken..

En bok om amning på gång…

.

.

.

.

.